Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu.

Thể loại : xuyên không, ngôn tình, độc sủng, HE.

Edit: nhóm editor gồm: pracell, sumire, v.v…..

Beta: pracell, sumire.

Tình trạng bản gốc: 1800 chương [hoàn].

Tiến độ edit: đang tiến hành.

Nguồn: Mãn Nguyệt Thâu Tâm.

Văn án:

Nàng, là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ, quyền sanh sát trong tay, luôn làm theo ý mình.

Hắn, là đế quốc tuyệt sắc Vương gia, thiết huyết lãnh khốc, uy chấn thiên hạ.

Nàng _ một sát thủ hiện đại, xuyên không, trở thành Vương phi nhỏ xinh mười ba tuổi.

Hắn_ tuyệt sắc Vương gia cổ đại , trong phòng tắm đang ra sức chống lại lợi kiếm khát máu.

Ai sẽ hàng phục ai?

“Đừng làm phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này cuối cùng liệu  có là thiên hạ của nam nhi?

Phong vân hội tụ, kể xem kiếp này ai sẽ làm chủ.

Bộ này còn rất dài, có lẽ sang năm cũng chưa xong, mà chúng ta toàn còn đi học, nên tốc độ sẽ chậm mà chắc, cố gắng hoàn luôn bộ này.

Chúng ta tạm thời không có biên tập viên, nên văn phong mỗi người sẽ khác, có người làm tốt, có người làm còn khó hiểu, hy vọng làm nhiều thì sẽ dần sửa đổi.

Mọi người tiếp tục ủng hộ chúng ta nhé !!! ^^

Bản CV và raw truyện có thể down tại Mãn Nguyệt lâu rồi nhé mọi người.


~Chương 1~  ~Chương 2~  ~Chương 3~ ~Chương 4~ ~Chương 5~ ~Chương 6~ ~Chương 7~ ~Chương 8~ ~Chương 9~ ~Chương 10~

>Chương 11< >Chương 12< >Chương13< >Chương 14< >Chương 15< >Chương 16< >Chương 17< >Chương 18< >Chương 19< >Chương 20<

@Chương 21@ @Chương 22@ @Chương 23@ @Chương 24@ @Chương 25@ @Chương 26@ @Chương 27@ @Chương 28@ @Chương 29@ @Chương 30@

$Chương 31$ $Chương 32$ $Chương 33$ $Chương 34$ $Chương 35$ $Chương 36$ $Chương 37$ $Chương 38$ $Chương 39$ $Chương 40$

%Chương 41% %Chương 42% %Chương 43% %Chương 44% %Chương 45% %Chương 46% %Chương 47% %Chương 48% %Chương 49% %Chương 50%

^Chương 51^ ^Chương 52^ ^Chương 53^ ^Chương 54^ ^Chương 55^ ^Chương 56^ ^Chương 57^ ^Chương 58^ ^Chương 59^ ^Chương 60^

&Chương 61& &Chương 62& &Chương 63& &Chương 64& &Chương 65& &Chương 66& &Chương 67& &Chương 68& &Chương 69& &Chương 70&

*Chương 71* *Chương 72* *Chương 73* *Chương 74* *Chương 75* *Chương 76* *Chương 77* *Chương 78* *Chương 79* *Chương 80*

(Chương 81) (Chương 82) (Chương 83) (Chương 84) (Chương 85) (Chương 86) (Chương 87) (Chương 88) (Chương 89) (Chương 90)

-Chương 91- -Chương 92- -Chương 93- -Chương 94- -Chương 95- -Chương 96- -Chương 97- -Chương 98- -Chương 99- -Chương 100-

~Chương 101~ ~Chương 102~ ~Chương 103~ ~Chương 104~ ~Chương 105~ ~Chương 106~ ~Chương 107~ ~Chương 108~ ~Chương 109~ ~Chương 110~

>Chương 111< >Chương 112< >Chương 113< >Chương 114< >Chương 115< >Chương 116< >Chương 117< >Chương 118< >Chương 119< >Chương 120<

@Chương 121@ @Chương 122@ @Chương 123@ @Chương 124@ @Chương 125@ @Chương 126@ @Chương 127@ @Chương 128@ @Chương 129@ @Chương 130@

$Chương 131$ $Chương 132$ $Chương 133$ $Chương 134$ $Chương 135$ $Chương 136$ $Chương 137$ $Chương 138$ $Chương 139$ $Chương 140$

%Chương 141% %Chương 142% %Chương 143% %Chương 144% %Chương 145% %Chương 146% %Chương 147% %Chương 148% %Chương 149% %Chương 150%

^Chương 151^ ^Chương 152^ ^Chương 153^ ^Chương 154^ ^Chương 155^ ^Chương 156^ ^Chương 157^ ^Chương 158^ ^Chương 159^ ^Chương 160^

&Chương 161& &Chương 162& &Chương 163& &Chương 164& &Chương 165& &Chương 166& &Chương 167& &Chương 168& &Chương 169& &Chương 170&

*Chương 171* *Chương 172* *Chương 173* *Chương 174* *Chương 175* *Chương 176* *Chương 177* *Chương 178* *Chương 179* *Chương 180*

(Chương 181) (Chương 182) (Chương 183) (Chương 184) (Chương 185) (Chương 186) (Chương 187) (Chương 188) (Chương 189) (Chương 190)

-Chương 191- -Chương 192- -Chương 193- -Chương 194- -Chương 195- -Chương 196- -Chương 197- -Chương 198- -Chương 199- -Chương 200-

~Chương 201~ ~Chương 202~ ~Chương 203~ ~Chương 204~ ~Chương 205~ ~Chương 206~ ~Chương 207~ ~Chương 208~ ~Chương 209~ ~Chương 210~

>Chương 211< >Chương 212< >Chương 213< >Chương 214< >Chương 215< >Chương 216< >Chương 217< >Chương 218< >Chương 219< >Chương 220<

@Chương 221@ @Chương 222@ @Chương 223@ @Chương 224@ @Chương 225@ @Chương 226@ @Chương 227@ @Chương 228@ @Chương 229@ @Chương 230@

$Chương 231$ $Chương 232$ $Chương 233$ $Chương 234$ $Chương 235$ $Chương 236$ $Chương 237$ $Chương 238$ $Chương 239$ $Chương 240$

%Chương 241% %Chương 242% %Chương 243% %Chương 244% %Chương 245% %Chương 246% %Chương 247% %Chương 248% %Chương 249% %Chương 250%

^Chương 251^ ^Chương 252^ ^Chương 253^ ^Chương 254^ ^Chương 255^ ^Chương 256^ ^Chương 257^ ^Chương 258^ ^Chương 259^ ^Chương 260^

&Chương 261& &Chương 262& &Chương 263& &Chương 264& &Chương 265& &Chương 266& &Chương 267& &Chương 268& &Chương 269& &Chương 270&

*Chương 271* *Chương 272* *Chương 273* *Chương 274* *Chương 275* *Chương 276* *Chương 277* *Chương 278* *Chương 279* *Chương 280*

(Chương 281) (Chương 282) (Chương 283) (Chương 284) (Chương 285) (Chương 286) (Chương 287) (Chương 288) (Chương 289) (Chương 290)

-Chương 291- -Chương 292- -Chương 293- -Chương 294- -Chương 295- -Chương 296- -Chương 297- -Chương 298- -Chương 299- -Chương 300-

~Chương 301~ ~Chương 302~ ~Chương 303~ ~Chương 304~ ~Chương 305~ ~Chương 306~ ~Chương 307~ ~Chương 308~ ~Chương 309~ ~Chương 310~

>Chương 311< >Chương 312< >Chương 313< >Chương 314< >Chương 315< >Chương 316< >Chương 317< >Chương 318< >Chương 319< >Chương 320<

@Chương 321@ @Chương 322@ @Chương 323@ @Chương 324@ @Chương 325@ @Chương 326@ @Chương 327@ @Chương 328@ @Chương 329@ @Chương 330@

$Chương 331$ $Chương 332$ $Chương 333$ $Chương 334$ $Chương 335$ $Chương 336$ $Chương 337$ $Chương 338$ $Chương 339$ $Chương 340$

%Chương 341% %Chương 342% %Chương 343% %Chương 344% %Chương 345% %Chương 346% %Chương 347% %Chương 348% %Chương 349% %Chương 350%

^Chương 351^ ^Chương 352^ ^Chương 353^ ^Chương 354^ ^Chương 355^ ^Chương 356^ ^Chương 357^ ^Chương 358^ ^Chương 359^ ^Chương 360^

&Chương 361& &Chương 362& &Chương 363& &Chương 364& &Chương 365& &Chương 366& &Chương 367& &Chương 368& &Chương 369& &Chương 370&

*Chương 371* *Chương 372* *Chương 373* *Chương 374* *Chương 375* *Chương 376* *Chương 377* *Chương 378* *Chương 379* *Chương 380*

(Chương 381) (Chương 382) (Chương 383) (Chương 384) (Chương 385) (Chương 386) (Chương 387) (Chương 388) (Chương 389) (Chương 390)

-Chương 391- -Chương 392- -Chương 393- -Chương 394- -Chương 395- -Chương 396- -Chương 397- -Chương 398- -Chương 399- -Chương 400-

401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410

411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420

421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430

431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440

441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450

451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460

461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470

471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480

481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490

491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500

501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510

511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520

521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530

531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540

541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550

551 |552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560

561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570

571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580

581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590

591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600

601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610

611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620

621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630

631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640

641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650

651 |652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658.1 2 3| 659 | 660

661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666.1 2| 667 | 668 | 669 | 670

671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680

681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690

691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700


48 phản hồi on “Vương phi 13 tuổi”

 1. Tử Dương (sumire) nói:

  he he
  yêu nàng nhiều nha
  cám ơn nàng đã ủng hộ nhà bọn ta *ôm ôm* *hôn hôn*
  *nói thầm* nàng đừng dưa đậu hủ cho cuachua tỷ nha
  có đưa thì đưa ta nè
  cái đống nàng dẫn link về hôm này toàn một tay ta an bài cả đóa *tranh công*
  mà nàng có thể chỉ ta cách làm mục lục k
  ta cũng phải làm một cái cho VP13T cho nó tiện

  • Uhm, mục lục hả? Cái đống link mình dẫn về hả? Hay cái menu ở trên đầu?
   Nếu là đống link mình dẫn về thì dễ mà, trong khung bài viết mới, bạn tìm hình nhìn giống như cái kẹp ghim giấy, nhấp nó òi nhập link vào, bên dưới nó là tiêu đề lun.
   Còn nếu là cái menu ở trên đầu thì vào “giao diện” -> “menus” để tạo.

 2. ( cuachua – Đại ma đầu)

  Ôi ta yêu nàng quá đi mất*** ôm chầm lấy*** hun thắm thiết***dụ dỗ*** Ta đăng kí một xuất cho nàng bên Quỷ Nguyệt lâu bài danh ” Thần Lệ Phong” cô nương nha!!! Ka kaka, ko từ chối được nha!!!

 3. Tử Dương nói:

  nàng ơi
  nàng có biết cách để đặt tranh tĩnh cho cate k?
  chỉ ta với

  • Cate là thư mục còn trang tĩnh là page, nên hem đặt cate thành trang tĩnh đc, chỉ có thể đặt cate vào menu như mình để ở trên đầu thoi (vd: “ham hố” là 1 cate đó). Còn nếu mà thực sự có thể làm đc như nàng nói thì chak mình hem bik chuyện đó.

 4. IChI Bối nói:

  Mới biết nhà nàng chạy sang ủng hộ . >0<

 5. mauhongxam nói:

  các nàng ơi các nàng làm ta khóc thét rùi nè ! ta biết các nàng chuyển nhà bận bịu nhưng edit giùm ta nốt “ăn miếng trả miếng” của vương phi 13 tuổi đi hic các nàng bỏ 2T mà đi cũng lâu rùi

  • Su vừa mới post 1 bài đó bạn. Mình chỉ là Biên tập viên thoi, còn bạn muốn khóc thì qua động BT ấy, bên đó rộng, khóc hem sao; nhà mình nhỏ xíu, lụt mất…..

   Thanks nàng đã ủng hộ VP13T và cm trong nhà mình :P

 6. Nancy nói:

  iu các nàng wá ah… truyện thật hay… thank thank nhìu nhìu

 7. pandanus255 nói:

  Cám ơn nàng nhiều nha. Nhờ nàng mà ta có thể đọc bộ này nhanh như vậy

 8. Zổ nói:

  tỷ a, chúc tỷ giáng sinh vui vẻ
  e yêu tỷ
  .
  .
  .
  phong ca đâu tỷ?

 9. nhìn đoạn đầu đối thoại mà ta lăn ra cười chắc là lúc đó mới quen nhau
  Cua tỷ còn xưng là đại ma đầu nữa chứ a
  hihi lệ phong a, *hun hun* lâu quá ko gặp nàng nha nhớ muốn chết

 10. thuy nói:

  hôm nay mình moi sang thăm nhà bạn neeeeeeeeeeee
  từ nay mình sẽ ghé thường xuyên nhaaaaaaaaaa

 11. thuy nói:

  ủa…….,mấy bạn ơi khi nào mới có chap mới dậy ta
  mong đợi quá đi thôi

 12. yuki nói:

  hu hu, cảm ơn bạn nhắm nhắm, bao nhiêu người edit mà có mỗi bạn là edit được nhiều nhất đấy, cảm động quá, cố lên bạn gần được 1 nửa rồi, 1800 chương, cố lên, bắt dầu từ giờ phút này sẽ là khách tới thăm nhà nàng thường xuyên, yêu nàng quá cơ, moaz..z chụt hehe

 13. thanh nói:

  hic.sao may nang ko post chu0g 615 di.tui cho 2 h0m dai ca? Co oy.huhu.

 14. trang nói:

  may ti ti oi. H0n 1tuan oy. Mu0i mu0n doc vp13t 631 qua.huhu.

 15. lun 92 ha nói:

  sao chua thay pan ra chuong moi vay doi hoi lau do nha

  • Nếu bạn đọc kĩ bài post và những comment trên thì bạn NÊN biết rằng mình KHÔNG edit truyện này, mình chỉ dẫn nguồn vì mình là đại thư kí ở trong lâu mà thôi. Còn tại sao mãi bây giờ chưa có là vì các editor đã tạm nghỉ để thi.

   MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TRUYỆN NÀY CỐ GẮNG CHỜ ĐỢI NHÉ!!!

 16. Zổ nói:

  tỷ a
  chúc mừng sinh nhật
  chúc tỷ….(tỷ điền giùm em nha, mwahahahaha)

 17. nàng cũng đọc tr này à??? hôm bữa ta đi lạc vô nhà aj đó thì tr này hay nên đọc vài chương ai dè đâu tr dọc hấp dẫn quá nên lỡ chân sà vô lun…. mình thật là ham hố mà! T.T

 18. giang nói:

  huhu! tip đi nàng ơi! đang hay mà nàng

 19. [...] Vương phi 13 tuổi(c647) #(c645) [...]

 20. nguoi la nói:

  lam on cho link down di :((

 21. chuồn chuồn nói:

  tiểu quyên

  • chuồn chuồn nói:

   uhm muoi cho chuong moi ma lau wa pit den chung nao moi doc xong bo truyen nj day huhu gan di hoc ụ mụ pit lam sao de

 22. nganvy2606 nói:

  minh khong biet truyen co hay khong ? nhung nhin dai nhu vay chong ca mat

  • kemsiro nói:

   truyện này cực hay bạn ah. hok đọc là tiếc lắm đấy. Đây là 1 trong những bộ xuyên không hay nhất mà mình từng đọc :)

 23. kemsiro nói:

  nàng àh sao ta chờ mãi mà chưa có chương mới vậy :D

 24. tjeusen nói:

  Truyện này hay nè. Ta đọc mãi không thấy chán. Nhưng dài thấy ớn :'(

 25. yul hae min nói:

  èo,ta thấy bộ này dài tít mù khơi cơ mà hay dã man,tiếc là bây giờ ta k thích nổi nữ quá cường hãn như này a!!!!!!!!!!!! dù zì cũng thanks nàng nhìu nak

 26. Lan nói:

  Cập nhật chương mới đi

  • Chương mới có tại thautamquyquan.wordpress.com

   Mình dạo này bận lắm, khó có thể cập nhật được, bạn tự qua xem nha.

   P/s: giữa yêu cầu và mệnh lệnh có sự khác nhau được tạo nên bởi thêm/bớt chủ từ hay túc từ, mình thì mình thích thêm vào bạn à.

 27. Phi nói:

  Truyện hay thật đó, cập nhật chương mới lẹ lẹ nhé

 28. Nhanh nói:

  Có gì đâu mà có vẻ căng thẳng thế mọi người. Yêu cầu bạn Lan nên nói chuyện có chủ đề nhé

 29. Lanh tu nói:

  Nay co aj jup mjh poss tjep hok dok toj chuong 694 roj nhug chuong de muc den ko vao dk a


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 78 other followers